HealthInvest Alpha Fund minskade 4,0 procent i juni – ökad risk för recession

Fonden HealthInvest Alpha Fund minskade 4,0 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders Hallberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att den globala hälsosektorn fortsätter att leverera överavkastning. Jämfört med den svenska aktiemarknaden gav hälsosektorn under juni en överavkastning på 13,1 procentenheter (mätt som MSCI World Health Care Index mot OMX Stockholm Index), uppger Hallberg.

Angående inflationsläget skriver förvaltaren att centralbankernas enorma penningtryckande de senaste åren nu gett förväntat resultat i form av en inflation som skenar. Som exempel nämner förvaltaren att Federal Reserve i USA ökat penningmängden med 50 procent på tre år. Den skenande inflationen menar förvaltaren kommer ge högre räntor. Man anser att det då gäller att undvika högt värderade aktier och företag med hög belåning.

”Förutom att framtida ränteökningar kan fortsätta att torpedera högt värderade aktier och företag med svaga balansräkningar, riskerar en kraftig ränteuppgång att orsaka en recession. Ett första tecken på att en recession är i antågande var det första kvartalets negativa BNP-utveckling i USA som visade på en nedgång om 1,4 procent. Även ur detta perspektiv borde HealthInvest Alpha Fund ha en fördel då hälsosektorn är relativt okänslig för ekonomiska svängningar. Som exempel kan nämnas recessionsåret 2009 då företag i genomsnitt tappade cirka 30 procent av sina vinster, men hälsosektorns vinster växte cirka 5 procent”, skriver förvaltaren.

Gällande månadens avkastning för fonden skriver förvaltaren att utvecklingen under månaden var ett steg i fel utveckling, men att man sett till hela årets avkastning är nöjda med att fonden varit motståndskraftig mot småbolagens kräftgång.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Dedicare, Utah Medical Products och Ambea med portföljvikter på 7,0, 6,9 respektive 5,9 procent.

Vid tidpunkten handlades fonden till 12,5x fritt kassaflöde, vilket Hallberg uppger är 30 procent lägre än för globala hälsosektorn och världsindex.

HealthInvest Alpha Fund, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,0
Fond i år, förändring i procent-1,7

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons