Hanza ökar omsättning och rörelsevinst (uppdatering)

Publicerad

(Lägger till mer info)

Kontraktstillverkaren Hanza redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

”Under kvartalet såg vi en fortsatt god efterfrågan från Hanzas breda kundbas”, noterar vd Erik Stenfors rapporten.

Omsättningen steg 20,5 procent till 1 068 miljoner kronor (886).

Ebita-resultatet blev 92 miljoner kronor (57), med en ebita-marginal på 8,6 procent (6,4).

Kapacitetsökningen har skett genom effektiviseringar, varför Q2 blev bolagets resultatmässigt starkaste kvartal hittills.

”Dock ska marginalökningen jämfört med motsvarande kvartal år 2022 ses i ljuset av att vi hade viss direktfakturering av material och energikostnader utan påslag under föregående år. Som vi beskrivit i tidigare rapporter betyder det att den underliggande rörelsemarginalen var något högre under 2022. Det betyder samtidigt att vår underliggande organiska tillväxt under år 2023 har varit något högre”, beskriver Stenfors.

Rörelseresultatet blev 88 miljoner kronor (53), med en rörelsemarginal på 8,2 procent (6,0).

Resultatet efter skatt blev 60 miljoner kronor (36), en ökning med 66,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,51 kronor (1,01), vilket innebär en ökning med 49,5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 86 miljoner kronor (29).

”Q2 var en dryg arbetsvecka kortare än Q1 i flera av våra fabriker på grund av helger. Att vi ändå ökade omsättningen från Q1 beror på en framgångsrik kapacitetsökning. Vidare hade vi fortsatt en begränsning på grund av komponentsituationen, även om situationen utvecklas positivt”, kommenterar Hanza-chefen.

Bolagets effektiviseringsprogram kan tillfälligt dämpa resultatutvecklingen något, till exempel vid nya maskininstallationer och expansion i nya fabriksytor.

Hanza, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning1 06888620,5%
EBITA925761,4%
EBITA-marginal8,6%6,4%
Rörelseresultat885366,0%
Rörelsemarginal8,2%6,0%
Nettoresultat603666,7%
Resultat per aktie, kronor1,511,0149,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet8629196,6%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons