Hansa Biopharma skriver upp tillgång med drygt 1,4 miljarder kronor – påverkar ej koncernredovisningen

Publicerad

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma har skrivit upp tillgångar relaterat till läkemedlet Idefirix med 1,43 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande. Uppskrivningen, som hänförs till Idefirix villkorade godkännande i EU och Storbritannien, påverkar inte koncernredovisningen.

Hansa Biopharma-aktien lyfte som mest drygt 16 procent men handlas nu upp cirka 6 procent.

Efter uppskrivningen kommer tillgången att ha ett ackumulerat anskaffningsvärde uppgående till 1,5 miljarder kronor.

Uppskrivningen medför en skattepliktig temporär skillnad för vilken en uppskjuten skatteskuld uppgående till 295 miljoner kronor har redovisats med en motsvarande minskning av bundet eget kapital.

Den immateriella anläggningstillgången kommer att vara föremål för löpande avskrivningar över nyttjandeperioden, vilken i dagsläget bedöms uppgå till åtminstone 10 år.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons