Hansa Biopharma i avtal med Askbio om att utvärdera imlifidas som förbehandling vid Pompes sjukdom

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma har ingått avtal med tyska Bayers dotterbolag Askbio Biopharmaceutical om att utvärdera imlifidas som potentiell förbehandling till genterapi vid Pompes sjukdom. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som ett led i avtalet kommer Hansa att få en betalning på 5 miljoner dollar, motsvarande 45,5 miljoner kronor, medan Askbio kommer att ha en exklusiv option på att ingå ett fullständigt utvecklings- och kommersialiseringsavtal efter utvärdering av resultaten från en inledande fas 1/2-studie. Askbio kommer också att ansvara för genomförandet av de prekliniska och kliniska studierna med imlifidas inom ramen för utvecklingsprogrammet.

”Neutraliserande antikroppar mot de virala vektorer som idag används inom merparten av genterapibehandlingarna är en stor utmaning, och vi ser en stor potential för vår teknik med antikroppsklyvande enzymer när det gäller att övervinna detta hinder. Samarbetet med Askbio är ytterligare ett viktigt steg i genomförandet av vår partnerskapsstrategi inom genterapiområdet”, säger Søren Tulstrup, vd för Hansa Biopharma.

Pompes sjukdom är en sällsynt genetisk och ofta dödlig ämneomsättningssjukdom som drabbar 1 av 40 000 nyfödda.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons