Handelsbankens bolåneinstitut höjer boräntorna

Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek höjer bolåneräntorna på bred front. Allt från den rörliga räntan till den tioåriga räntan höjs. Störst är höjningen för räntor med längre bindningstid.

Räntejusteringen sker från och med idag.

Faktaruta
3 mån höjs med 0,05 procentenheter till 2,39 procent.
2 år höjs med 0,15 procentenheter till 1,89 procent.
3 år höjs med 0,20 procentenheter till 1,94 procent.
5 år höjs med 0,25 procentenheter 2,18 procent.
8 år höjs med 0,25 procentenheter till 2,62 procent.
10 år höjs med 0,25 procentenheter till 2,69 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons