Handelsbanken ökade rörelseresultatet mer än väntat

Publicerad

Handelsbanken redovisar intäkter i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 15 166 miljoner kronor (11 053), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bloomberg.

Räntenettot uppgick till 11 687 miljoner kronor (8 390), väntat 11 665 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 761 miljoner kronor (2 710), väntat var 2 783 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 634 miljoner kronor (5 126), analytikerkonsensus var 5 732 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 58 miljoner kronor (56), väntat var 350 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 8 841 miljoner kronor (5 281), väntat var 8 169 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 7 104 miljoner kronor (4 212), väntat var 6 543 miljoner kronor.

Handelsbanken, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Intäkter15 16614 9341,6%11 05337,2%
Räntenetto11 68711 6650,2%8 39039,3%
Provisionsnetto2 7612 783-0,8%2 7101,9%
Rörelsekostnader-5 634-5 732-5 126
Kreditförluster-58-350-56
Rörelseresultat8 8418 1698,2%5 28167,4%
Nettoresultat7 1046 5438,6%4 21268,7%

Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons