Handelsbanken gör flera byten i sin fokuslista (uppdatering)

(Uppdatering avser kommentarer om de nya bolagen)

Handelsbanken uppdaterar idag sin fokuslista och gör förändringar inom tre sektorer. Det innebär att Elekta ersätter Biogaia inom Hälsovård, Embracer ersätter G5 Entertainment inom Teknologi och Gränges ersätter SSAB.

Biogaia försvinner efter att ha utvecklats starkt i förhållande till sitt index sedan man blev sektorfavorit i september (upp 11 procent).

”Vår rekommendation är fortsatt köp, men marknaden tenderar för närvarande att premiera värdeaktier före högt värderade tillväxtaktier, varvid vi nu ser större riskjusterad uppsida i strålterapibolaget Elekta”, skriver Handelsbanken.

Vad gäller de två övriga nytillskotten skriver banken att Embracer tas in för att bolaget erbjuder en större kurspotential, medan Gränges ansluter på grund av sina vinstutsikter.

”Vi prognostiserar en betydande marknadstillväxt för värmeväxlare till bilar fram till 2025 och ser även möjligheter för expansion att expandera inom bland annat batterihöljen. Vi räknar med flera år av vinsttillväxt framöver, sannolikt även med bidrag av förvärv då kapacitetsutnyttjandet är högt och vi ser en stor potential för ytterligare marginalförbättringar. Vi menar således att investerare bör se förbi nuvarande kortsiktiga brus”, skriver Handelsbanken om Gränges.

De aktier som ingår i Fokuslistan är nu Elekta, Embracer, Essity, Fabege, Gränges, H&M, Millicom, Sandvik och Swedbank.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons