Handelsbanken får utvidgat tillstånd för strukturella valutapositioner

Publicerad

Handelsbanken har fått utvidgat tillstånd av Finansinspektionen för strukturella valutapositioner, enligt ett pressmeddelande.

Banken håller strukturella valutapositioner för att säkra kapitalrelationen mot valutakursrörelser. Bankens tillstånd från Finansinspektionen att undanta dessa från kapitaltäckningen, i enlighet med tillsynsförordningens artikel 352.2, har nu utökats till att omfatta fler valutor.

Det utökade tillståndet avser moderbolaget och den konsoliderade situationen.

Enligt Handelsbanken hade det utökade tillståndet per första kvartalet inneburit cirka 23 miljarder kronor i lägre riskvägt exponeringsbelopp, motsvarande cirka 0,50 procentenheters högre kärnprimärkapitalrelation. Finansinspektionens beslut gäller från och med 30 juni 2023.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons