Finwire

Handels- och hotellfastigheter största förlorare på pandemin - NCR

Uppdaterad 2021-03-09
Publicerad 2021-03-09

Kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating, NCR, menar att handels- och hotellfastigheter är de största förlorarna på coronapandemin det senaste året. Dessa två typer av fastigheter har nämligen fått de största värdeminskningarna i sektorn, enligt ett pressmeddelande från NCR.

Fastighetsbolag med fokus på bostäder, samhällsfastigheter och industri/logistik har däremot fått se sina portföljer öka i värde.

"Bortsett från Hufvudstaden och Atrium Ljungberg uppvisar samtliga kontorsfokuserade fastighetsbolag i urvalet positiva värdeförändringar för året, med en genomsnittlig värdeökning om 3,4 procent", säger Marcus Gustavsson, kreditanalytiker på NCR.

Han forsätter:

"Den fortsätta styrkan inom kontorssegmentet kan komma som en överraskning mot bakgrund av ökade utmaningar till följd av covid-19. Generellt sett har direktavkastningskraven sjunkit under 2020, vilket drivit fastighetsvärden högre, trots ökad osäkerhet i sektorn."

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser