Goldman Sachs India Equity Portfolio minskade 0,77 procent i november – positiva bidrag från JK Lakshmi Cement

Publicerad

Fonden Goldman Sachs India Equity Portfolio minskade 0,77 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,08 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,40 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,98 procent. Det framgår av en månadsrapport.

På sektornivå gynnades fonden under november av exponeringen mot dagligvaror och hälsovård. Samtidigt missgynnades den relativa avkastningen av exponeringen mot industri- och energisektorn.

Övervikten i innehavet JK Lakshmi Cement var den främsta bidragsgivaren på aktienivå under månaden. Detta efter att bolaget rapporterat en stark delårsrapport under månaden.

Förvaltarna menar att JK Lakshmi Cements är väl positionerat för att dra nytta av den ökade efterfrågan i kombination med sitt fokus på att öka intäktstillväxten genom att förbättra den operativa effektiviteten med hjälp av alternativ förnybar energi och bredda sitt premiumerbjudande av cement.

Underviktspositionen i Reliance Industries var den största negativa bidragsgivaren under månaden.

Även om den indiska aktiemarknaden inte utvecklas lika starkt som under de senaste två åren, anser förvaltarna att Indien fortfarande erbjuder många attraktiva investeringsmöjligheter. Faktorer som starka makroteman, politisk stabilitet och de åtgärder som regeringen nyligen vidtagit bidrar till förvaltarnas positiva syn på Indien.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var ICICI Bank, Infosys och Axis Bank med portföljvikter om 7,7, 7,6 respektive 4,8 procent.

GS India Equity Portfolio OC Acc, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,77
Index MM, förändring i procent1,08
Fond i år, förändring i procent2,40
Index i år, förändring i procent12,98

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons