Gold Town Games ser fortsatt positivt utveckling för spelet Baseball Franchise Manager i USA

Publicerad

Spelutvecklingsbolaget Gold Town Games ser en fortsatt positivt utveckling för spelet Baseball Franchise Manager i USA. Efter en lyckad uppdatering syns en ihållande positiv trend i tidigt engagemang hos nya användare. Det av ett pressmeddelande.

Efter Baseball Franchise Managers uppdatering för drygt en vecka sedan, har dag 1-retention, det vill säga hur stor del av de nya användarna som stannar kvar mer än ett dygn, ökat med nästan 10 procent till drygt 33 procent. Samtidigt som användardata från den senaste månadens nedladdningar påvisar en fortsatt hög grad av kontinuerligt betalande användare.

Ungefär 3,5 procent av de 14 000 iOS nedladdningar som gjorts hittills har konverterat till betalande användare, i genomsnitt har de i sin tur gjort cirka 2,5 köp per användare. Denna data bådar gott för kommande månaders utfall, då uppgången för dag 1-retention ytterligare kan förbättra datan.

Bland de förändringar som ligger bakom den förbättrade retention-trenden återfinns en större anpassning av hur användaren kontrollerar tiden i den återkommande simulationen av matchen som är en stor del av kärnan i spelet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons