Godsvolymerna steg i Göteborgs hamn 2021

Publicerad

Göteborgs hamn, som är Sveriges största hamn, ökade godsvolymerna på bred front under 2021. Detta trots flaskhalsar i produktion och logistik runt om i världen.

Containervolymerna ökade med 7 procent, järnvägen 9 procent, RoRo-enheter 10 procent, nya bilar 9 procent och torrbulk 7 procent. Energi gick mot strömmen och minskade med 11 procent.

– Det är flera samspelande faktorer som gjort att vi klarat oss bra och till och med kunnat fortsätta öka. Hamnen var motståndskraftig under 2020 vilket ytterligare stärkte vårt förtroende hos marknaden under 2021. Göteborgs hamns 50-50-balans mellan import och export gör också att containerbristen får mildare effekter här än i många andra hamnar. Dessutom har vårt linjeutbud stärkts ytterligare med ny trafik på nya, viktiga destinationer, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn, i en kommentar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons