Gjensidige Forsikring ökar resultatet kraftigare än väntat i fjärde kvartalet

Norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring ökade sina premier under fjärde kvartalet samtidigt som resultatet var högre än analytikerna räknat med.

Premierna för allmänna försäkringar steg till 7 471,6 miljoner norska kronor (6 875,7).

De totala intäkterna steg 8,9 procent till 7 828 miljoner norska kronor (7 191).

Resultatet före skatt var 2 850 miljoner norska kronor (2 314), analytikerkonsensus 2 220. Resultatet påverkades positivt av värdeökningar på fastigheter om 1 200 miljoner norska kronor.

Resultatet efter skatt blev 2 486 miljoner norska kronor (1 930).

Resultat per aktie hamnade på 4,97 norska kronor (3,86), vilket är 44,1 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 3,45.

I utdelning föreslås 7,70 norska kronor (7,40).

Gjensidige Forsikrings vd Helge Leiro Baastad uppger att bolaget fortsatt kommer fokusera på lönsam tillväxt. Med en effektiv organisation och uppmuntrande ekonomiska utsikter ser framtiden för fortsatt starka resultat bra ut.

Gjensidige Forsikring, MNOKQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020FörändringNettoomsättning7 8287 1918,9%Resultat före skatt2 8502 22028,4%2 31423,2%Nettoresultat2 4861 93028,8%Resultat per aktie, NOK4,973,4544,1%3,8628,8%Utdelning per aktie, NOK7,707,404,1%Konsensusdata från Bloomberg

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons