Getinges justerade ebita-resultat lägre än väntat (uppdatering)

(Tillägg i hela nyheten)

Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Det justerade ebita-resultatet var lägre än väntat

Omsättningen steg 0,2 procent till 6 182 miljoner kronor (6 169). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 339. Organiskt sjönk omsättningen 6,4 procent.

Justerad bruttomarginal var 52,7 procent (53,3).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1 235 miljoner kronor (1 461), med en justerad ebitda-marginal på 20,0 procent (23,7).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 839 miljoner kronor (1 079), väntat 954, med en justerad ebita-marginal på 13,6 procent (17,5).

Rörelseresultatet blev 780 miljoner kronor (960). Rörelsemarginalen var 12,6 procent (15,6).

Resultatet före skatt var 749 miljoner kronor (903).

Resultatet efter skatt blev 538 miljoner kronor (652).

Justerat resultat per aktie blev 2,11 kronor (2,68).

Orderingången landade på 6 772 miljoner kronor (6 616), vilket är 5 procent lägre än analytikerkonsensus. Organiskt sjönk orderingången 4,4 procent.

Fritt kassaflöde var 420 miljoner kronor (2 026).

”Nettoomsättningen minskade med 6,4 procent och orderingången minskade med 4,4 procent organiskt i kvartalet. Rensat för den starka försäljningen av ventilatorer 2021 växte vi dock organiskt i både orderingång och nettoomsättning. Orderboken växte med 8 procent under kvartalet och är 21 procent större än vid samma period 2021 rensat för valutaförändringar. Vi har en stark order-pipeline och ligger kvar med oförändrad försäljningsprognos för helåret. Våra leveranser påverkades negativt mot slutet av kvartalet, som en följd av temporära utmaningar i försörjningskedjan. Vår bedömning är att nettoomsättning motsvarande 300 miljoner kronor försenats på grund av komponentbrist”, säger vd Mattias Perjos i en kommentar.

Han säger vidare:

”Bruttomarginalen hölls uppe väl i kvartalet trots lägre volymer från ventilatorer och negativa mixeffekter samt utmaningar i försörjningskedjan. Vår ebita-marginal påverkades negativt av lägre volymer och ofördelaktiga effekter från mix. I takt med att volymerna ökar under resten av året förväntar vi oss en stark återhämtning avseende marginalerna”.

Bolaget upprepar följande utsikter för 2022.

”Den organiska omsättningstillväxten väntas vara i den övre delen av spannet 4-6 procent för helåret 2022.”

Getinge, MkrQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Orderingång6 7727 103-4,7%6 6162,4%
Nettoomsättning6 1826 339-2,5%6 1690,2%
EBITDA, justerat1 2351 461-15,5%
EBITDA-marginal, justerad20,0%23,7%
EBITA, justerat839954-12,1%1 079-22,2%
EBITA-marginal, justerat13,6%15,0%17,5%
Rörelseresultat780960-18,8%
Rörelsemarginal12,6%15,6%
Resultat före skatt749903-17,1%
Nettoresultat538652-17,5%
Resultat per aktie, justerat, kronor2,112,68-21,3%

Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons