Genovis valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i bioteknikbolaget Genovis kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Valberedningen föreslår nyval av Magnus Gustafsson som styrelseledamot. Han arbetar som affärschef på Biovian som är ett CDMO-bolag.

Omval föreslås av styrelseordförande Torben Jørgensen och styrelseledamöterna Mikael Lönn, Steve Jordan och Lotta Ljungqvist.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande högst 6,5 miljoner nya aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons