Garanterna fick ta en stor del av Safe Lane Gamings emission

Gamingbolaget Safe Lane Gamings företrädesemission av units tecknades till cirka 28 miljoner kronor, vilket innebär att cirka 68 miljoner kronor tilldelas emissionsgaranterna. Därmed drar bolaget in totalt 95 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Målet var att få in cirka 105,7 miljoner kronor genom emissionen. Det kapital som har anskaffats räcker dock för att bolaget ska kunna möjliggöra värdeskapande aktiviteter under kommande året, enligt vd Jesper Nord.

Dessa innefattar ”bland annat uppskalning av intäktsgenereringen på förvärvade produkter under 2021 samt full gas på att ro iland de förvärvsobjekt som identifierats som intressanta”, säger Jesper Nord.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons