Fyra räntehöjningar ser nu troliga ut – Federal Reserves James Bullard

Publicerad

Det är mycket troligt att Federal Reserve får höja räntan fyra gånger i år på grund av inflationen. Det säger James Bullard, chef för Federal Reserve i Saint Louis, enligt Wall Street Journal.

”Vi vill få inflationen under kontroll på ett sätt som inte stör den reala ekonomin, men vi är också fasta i vår önskan att få inflationen att återgå till 2 procent på medellång sikt”, säger James Bullard i en intervju med affärstidningen.

Den amerikanska inflationen är också hög. Siffran ligger på den högsta nivån sedan 1982. Konsumentprisindex ökade med 7 procent i december mätt som årstakt. Bullard bedömer att inflationstrycket kommer att mattas av. Bullard bedömer att centralbanken behöver bli mer hökaktig framöver och höja räntan ”förr hellre än senare”.

Centralbankstoppen menar att det även vore bra för den långsiktiga penningpolitiken om räntan höjdes ett par gånger under den första delen av året. Ett första steg kan tas i mars, enligt Bullard.

Vid decembermötet pekade Federal Reserve ut tre höjningar för 2022 som möjliga.

https://www.wsj.com/articles/fed-s-bullard-four-interest-rate-rises-in-2022-now-appear-likely-11642017785

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons