FX Internationals valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i valutahandelsbolaget FX International kallas till årsstämma onsdagen den 22 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.

Valberedningen föreslår nyval av Mia Rolf som styrelseledamot. Omval föreslås av styrelseordförande Pär Broomé samt styrelseledamöterna Mårten Aldén och Henrik K Ibsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nedsättning av aktiekapitalet. Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 56,97 miljoner och högst 90 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons