FTGF ClearBridge Value Fund minskade 2,52 procent i maj – teknikjättarna drev utvecklingen i USA

Publicerad

Fonden FTGF ClearBridge Value Fund minskade 2,52 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,86 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,04 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,43 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis pekar förvaltarna på att storbolagen fortsatte stiga under maj trots oro kring fortsatta räntehöjningar och det amerikanska skuldtaket.

Investerarnas entusiasm för innovation och utveckling av AI ledde till en uppgång bland teknikjättarna, vilket stärkte den breda marknadsutvecklingen.

Fonden överträffade sitt jämförelseindex i maj tack vare sina aktieval. Aktieval inom industri, energi, finans och kommunikationstjänster samt en övervikt mot informationsteknologisektorn gynnade utvecklingen. Omvänt tyngde aktieval inom materialsektorn och en övervikt mot energisektorn den relativa avkastningen.

På individuell aktienivå var de största bidragsgivarna till den absoluta avkastningen under månaden Uber Technologies, Oracle, Fluence Energy, Meta Platforms och TSMC. Störst negativ påverkan på den absoluta avkastningen hade positionerna i AES, APA, Hess, Mosaic och Freeport-McMoRan.

Under månaden har förvaltarna initierat positioner i finansbolaget Block och i Eastman Chemical som är verksamma inom materialsektorn. Förvaltarna har inte avyttrat några befintliga innehav under perioden.

”Att acceptera att vi inte kan förutse framtiden är en grundläggande del av vår process, och vi tror att denna ödmjukhet håller oss fokuserade på att positionera portföljen så att den går bra i en mängd olika scenarier och utfall och att reagera på rätt sätt när överraskande händelser inträffar”, skriver förvaltarna.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var American International Group, Meta Platforms och Bank of America med portföljvikter om 3,0, 2,96 respektive 2,88 procent.

FTGF ClearBridge Value Fund, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,52
Index MM, förändring i procent-3,86
Fond i år, förändring i procent1,04
Index i år, förändring i procent-1,43

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons