Förvaltaren ser positivt på utsikterna för obligationer – Atlant fonder

Publicerad

Atlant fonder tror att inflationens peak i USA är förbi och ser numera positivt på utvecklingen för obligationer. Det menar Atlant fonders förvaltare Nikos Georgelis.

Inflationsdata från USA kom under den senaste månaden in lägre än väntat. Enligt Georgelis tolkade marknaden detta som att inflationstoppen är nådd vilket fick längre räntor att komma ner rejält samtidigt som övriga risktillgångar utvecklades starkt.

Framöver kommer fokus fortsatt ligga på inflationen och räntorna.

”Får vi fler datapunkter som konfirmerar att inflationen nu ska ner från dagens extrema nivåer kommer man börja titta efter anledningar till det – beror det på konsumenter som tagit mycket stryk, en fallande köpkraft eller något annat? Företagens framtida vinstutsikter kan då ifrågasättas och även om fortsatt fallande räntor borde ge stöd till risktillgångar så kan en osäkerhet kring ekonomins styrka göra det svårare för framförallt aktier att fortsätta gå upp”, skriver Georgelis.

Samtidigt menar förvaltaren att utsikterna för aktier ser tuffare ut då vinstutsikterna försämrats samtidigt som inflationen och räntorna nu kan överraska åt andra hållet igen. Däremot är förvaltarens generella uppfattning att inflationen inte kommer att stiga mer.

”Ett tillgångsslag som då ser väldigt attraktivt ut är obligationer, som vi tror kan ha några väldigt starka år framför sig från dagens höga yieldnivåer. Riskpremien för bonds och obligationer ser just nu väldigt attraktivt ut, jämfört med aktier som handlas till en historiskt låg riskpremie.”

Vidare lyfter Georgelis också fram Calliditas. Bolaget har under många år krävt kontinuerliga nyemissioner men har nu fått sitt läkemedel godkänt.

”Om den inledande försäljningen fortsätter att öka linjärt med de tidigare tre kvartalen blir verksamheten kassaflödespositiv nästa kvartal. Det tror vi skulle göra många investerare positivt inställda”, avslutar förvaltaren.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons