Företagsförtroendet i Belgien förbättrades i december

Företagsförtroendet i Belgien förbättrades i december.

Företagsförtroendet förbättrades till -13,6 i december.

Föregående månads utfall var -16,6.

Belgiendecember, 2022november, 2022
Företagsförtroende-13,6-16,6

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons