Flutter Entertainment rapporterar minskad justerad ebitda i Q4

Publicerad

Flutter Entertainment redovisar en ökad omsättning men lägre justerad ebitda-vinst under det fjärde kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen steg 37,0 procent till 6,04 miljarder pund (4,41).

Genomsnittligt antal månatliga spelare ökade med 23 procent till 7,6 miljoner.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1,24 miljarder pund (1,40), med en justerad ebitda-marginal på 20,5 procent (31,7). Utfallet är i nedre delen av bolagets guidning på 1,24-1,28 miljarder pund från tredje kvartalet.

Ebitda-resultatet tyngs av USA-verksamheten som gick back 243 miljoner pund. Den väntas bli lönsam nästa år. Flutter har fortsatt en ledande marknadsställning på den amerikanska marknaden med 40 procent.

Resultatet efter skatt blev -288 miljoner pund (1). Resultatet belastades med avskrivningar på 543 miljoner pund relaterat till förvärvade immateriella tillgångar.

När det kommer till 2022 har omsättningen ökat med 2 procent under de första sju veckorna, vilket är i linje med förväntningarna. Flutter förväntar sig att omsättningen accelererar ju längre året fortgår.

Flutter Entertainment, BGBPQ4-2021Q4-2020FörändringNettoomsättning6,044,4137,0%EBITDA, justerat1,241,40-11,4%EBITDA-marginal, justerad20,5%31,7%Nettoresultat-0,290

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons