Flera aktörer skapar nya fastighetsbolaget Vendus med fastigheter värda 2 miljarder kronor (R)

Publicerad

(Korrigerar rubriken, ska vara miljarder och inte miljoner)

Carnegie, Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet har tillsammans skapat det nya fastighetsbolaget Vendus som förvärvar en portfölj bestående av 37 fastigheter med ett underliggande värde på 2,0 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Av fastighetsportföljens intäkter genereras 75 procent av hyresintäkterna från dagligvaruhandel, det vill säga livsmedel, inklusive apotek och Systembolag. Resterande del genereras från bland annat lågprishandel med 13 procent samt även en mindre del från bostäder.

ICA Sverige är fastighetsportföljens enskilt största hyresgäst med 46 procent av hyresintäkterna. Det underliggande fastighetsvärdet i Vendus uppgår till 2,0 miljarder kronor och det finns en tydlig målsättning att nå ett fastighetsvärde om 5,0 miljarder kronor inom 3-5 år.

Vendus kommer fortsatt att ledas av de initiala grundarna; Sorin Valdman, Jens Rastad, Mattias Bülow och Mats Rengstedt, via Venandi Fastigheter tillsammans med Real Value Management. Ledningen går in som delägare i Vendus i samband med transaktionen.

Carnegie har på uppdrag av Vendus agerat finansiell rådgivare och arrangerat bolagets kapitalstruktur via en kapitalanskaffning om 700 miljoner kronor i eget kapital från svenska investerare samt, gemensamt med Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet förhandlat fram en förlängning av fastighetsportföljens seniora och juniora finansiering.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons