Finska byggbolaget Kreate Group spår högre intäkter men sämre lönsamhet

Publicerad

Kreate Group justerar upp omsättningsprognosen för helåret och spår att intäkterna landar i intervallet 300-325 miljoner euro. I fjol omsatte bolaget 273,9 miljoner euro och tidigare hade bolaget guidat för intäkter i linje med 2022.

”En stark orderstock och det planerade och delvis snabbare än förväntade genomförandet av projekt har ökat Kreates intäkter under det första halvåret. Samma trend förväntas fortsätta under andra halvåret, vilket leder till en högre intäktsnivå än tidigare beräknat”, skriver bolaget och fortsätter:

”Samtidigt har den höga inflationen och löneutvecklingen i branschen under inledningen av året, liksom förändringar i den totala byggmarknaden, påverkat lönsamheten”, skriver bolaget.

Dessutom har projekt utan indexeringsvillkor från tidigare år, i motsats till tidigare uppskattningar, orsakat negativa marginaleffekter och därmed försvagat lönsamheten för år 2023.

Ebita-resultatet väntas hamna i intervallet 7,0-8,5 miljoner euro, jämfört med 8,8 miljoner euro 2022.

Aktien lyfter drygt 1 procent på Helsingforsbörsen.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons