Fingerprint Cards: Återhämtning inom Mobile och fortsatt tillväxt i PC – Penser

Publicerad

Omsättningen steg 74% sekventiellt…

Mobiltelefonmarknaden i Kina fortsatte återhämta sig under kvartalet och försäljningen steg kraftigt. Värdekedjan fortsatte sina lagerneddragningar men i delar av värdekedjan verkar lagernivåerna vara på historiskt låga nivåer. PC växte med över 50% i kvartalet trots fallande volymer i marknaden. Access föll dock kraftigt då försäljningen till smarta låstillverkare i Kina drabbades av lagerneddragningar i värdekedjan och en omställning mot produkter med mindre sensorer, vilka är billigare. Payment fortsatte växa men från låga nivåer.

https://docs.penser.se/research/2955-A/fing_q2_2023.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/aterhamtning-inom-mobile-och-fortsatt-tillvaxt-i-pc-fingerprint-cards

Penser Access

Annons