Fidelity Sustainable Water & Waste Fund ökade 5,1 procent i december – ser investeringsmöjligheter över hela värdekedjan

Fonden Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A Acc USD steg 5,1 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,0 procent. Under 2021 har fonden avkastat 22,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 18,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Velislava Dimitrova och Cornelia Furse.

Inledningsvis skriver förvaltarna att utvecklade marknader steg kraftigt under det fjärde kvartalet. Även om den nya virusmutationen omikron initialt oroade marknaden kom rapporter in som antydde att mutationen inte var lika allvarlig som man först trott. Vidare har flera centralbanker valt att strama åt sina policys, däribland Federal Reserve och Bank of England.

Under det fjärde kvartalet gynnades fonden av sitt innehav i A.O. Smith som presenterade starka siffror under perioden. En stark efterfrågan samt prisökningar på grund av inflationstryck drev upp resultatet. Evoqua Water Technologies och Zhejiang Weixing New Building Materials gynnade också fonden. Bland negativa bidragsgivare fanns japanska Horiba och Rinnai.

Framöver menar förvaltarna att de investerar globalt över hela värdekedjan inom sitt investeringstema med en övervikt mot hållbara lösningar inom vatten- och avfallshantering.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var American Water Works, Service Corp International och Evoqua Water Technologies med portföljvikter om 4,6, 4,2 respektive 4,1 procent.

Största regionexponering hade fonden mot Nordamerika med 46,2 procent vilket innebar en undervikt med 18 procent mot index. Fonden hade istället en övervikt mot Europa och Japan.

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A Acc USD, %december, 2021Fond MM, förändring i procent5,1Index MM, förändring i procent4,0Fond i år, förändring i procent22,5Index i år, förändring i procent18,5

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons