Fidelity Sustainable Climate Bond Fund ökade 3,9 procent i november – minskat durationen i fonden

Publicerad

Fonden Fidelity Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-Euro (hedged) steg 3,9 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 15,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Den faktiska durationen i fonden uppgick vid månadsskiftet till 6,0 år, vilket var 0,4 år kortare än fondens jämförelseindex. Föregående månad uppgick durationen i fonden till 6,1 år.

Antalet innehav i fonden uppgick till 177 stycken. Den genomsnittliga linjära kreditvärderingen i fonden uppgick till BBB+.

De största sektorerna gällande fondens värdepappersinnehav exklusive derivat var banker & mäklare, allmännytta och icke-cykliska konsumentvaror med exponeringar om 27,05, 12,77 respektive 7,88 procent.

Angående portföljens geografiska exponering var USA, Storbritannien och Frankrike största regionerna med 24,19, 23,65 respektive 9,26 procent av allokerat kapital.

Största innehaven i fondens portfölj var amerikanska statsobligationer, Socgen, Natwest Marke.

Fidelity Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-Euro (hedged), %november, 2022
Fond MM, förändring i procent3,9
Index MM, förändring i procent4,0
Fond i år, förändring i procent-18,3
Index i år, förändring i procent-15,6

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons