Fidelity Global Technology ökade 0,7 procent i november – underavkastade mot jämförelseindex

Publicerad

Fonden Fidelity Global Technology A-Dis-EUR steg 0,7 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Gällande fondens sektorallokering var informationsteknologi, kommunikationstjänster och sällanköpsvaror de största sektorerna med exponeringar om 68,8, 13,1 respektive 9,1 procent. Fonden hade trots en hög exponering mot informationsteknologi en undervikt på 31,2 procent jämfört med sitt jämförelseindex.

Den region med störst exponering i fonden var Nordamerika med 62,0 procent. Därefter följde tillväxtmarknader med 13,9 procent. Fonden hade en undervikt mot USA på 17,3 procent jämfört med index.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Apple och Salesforce med exponeringar om 5,7, 5,0 respektive 3,1 procent.

De största övervikterna hade fonden mot Alphabet, Amazon.com och Ericsson. De största underviktspositionerna hade man i Apple och Microsoft.

Gällande koncentrationen av innehav i fonden stod de tio största positionerna för 31,9 procent av det totala förvaltade kapitalet.

Fidelity Global Technology A-Dis-EUR, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent0,7
Index MM, förändring i procent3,0
Fond i år, förändring i procent-12,4
Index i år, förändring i procent-17,4

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons