Fidelity Asian Special Situations ökade 1,1 procent i december – fortsatt övervikt gentemot finans

Fonden Fidelity Asian Special Sits A USD steg 1,1 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,4 procent. Under 2021 minskade fonden 6,0 procent och var därmed sämre än index som minskade 4,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Teera Chanpongsang.

Förvaltaren uppger inledningsvis att asiatiska aktier under årets sista kvartal överlag påverkades negativt av att spridningen av coronaviruset återigen ökade. Dessutom meddelade amerikanska Federal Reserve att man avser genomföra åtgärder för att lindra inflationen, vilket enligt förvaltaren drabbade investerarsentimentet negativt.

Under slutet av kvartalet återhämtade sig börserna i hög grad, till följd av att studier påvisat att coronavirusets omikronvariant ger mildare effekter än tidigare varianter, vilket lyfte förväntningarna på den ekonomiska återhämtningen. I Kina lättade landets centralbank under kvartalet sin penningpolitik, i syfte att stötta den ekonomiska tillväxten.

Vad gäller fondens utveckling under kvartalet, uppger Chanpongsang att fondens aktiva exponering mot informationsteknik och halvledare gynnade relativavkastningen, medan innehav inom finans och den kinesiska hälsovårdssektorn påverkade negativt. Angående de kinesiska hälsovårdsbolagen skriver förvaltaren att de förlorade momentum till följd av ökad oro för potentiella sanktioner från USA.

Bland enskilda negativa bidragsgivare fanns exempelvis Alibaba och AIA Group. På den positiva sidan fanns däremot Mediatek, SK Hynix och Samsung Electronics.

Inför framtiden behåller fonden en övervikt gentemot finanssektorn, där förvaltaren bland annat investerat i HDFC Bank, AIA Group and Bank Central Asia. Enligt Chanpongsang äger man HDFC på grund av bankens varumärke, kvalitativa balansräkning och starka ledning.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics och Tencent med portföljvikter om 9,9, 8,4 respektive 5,9 procent. Störst geografisk exponering hade fonden vid tidpunkten mot Kina. Därefter kom Sydkorea och Taiwan.

Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD, %december, 2021Fond MM, förändring i procent1,1Index MM, förändring i procent1,4Fond i år, förändring i procent-6,0Index i år, förändring i procent-4,7

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons