Fastpartner bekräftar att sista handelsdag för preferensaktierna blir den 23 mars

Publicerad

Fastighetsbolaget Fastpartner bekräftar att sista handelsdag för bolagets preferensaktier på Nasdaq Stockholm före avnotering blir den 23 mars, vilket är i linje med preliminärt besked. Utbetalning av inlösenlikvid sker den 30 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inlösenbeloppet uppgår till 118,34 kronor per preferensaktie, vilket inkluderar i bolagsordningen stadgat lösenbelopp om 116,67 kronor samt av årsstämman 2021 beslutad och icke utbetald utdelning om 1,67 kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons