Fagerhult ökar rörelseresultatet (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering: vd-kommentar och kassaflöde)

Belysningsbolaget Fagerhult redovisar en både ökande omsättning och rörelsevinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet minskade.

Omsättningen steg 5,0 procent till 2 147 miljoner kronor (2 045).

Rörelseresultatet blev 201,6 miljoner kronor (186,5), med en rörelsemarginal på 9,4 procent (9,1).

Resultatet före skatt var 161,4 miljoner kronor (175,1).

Resultatet efter skatt blev 119,4 miljoner kronor (131,1), och per aktie 0,68 kronor (0,74).

Orderingången landade på 2 107 miljoner kronor (2 183).

Kassaflöde från den löpande verksamheten var 326,1 miljoner kronor (20,3).

”Som ett resultat av externa faktorer samt mixen av privata och offentliga investeringar, nybyggnationer och renoveringar förblir den övergripande marknadsaktiviteten blandad. Många av våra varumärken redovisar goda resultat”, säger vd Bodil Sonesson i delårsrapporten.

Samtidigt understryker Fagerhult-chefen att resultatet i kvartalet visar på en ”resiliens” (motståndskraft) från bolagets sida. Det påpekas att både orderingång och omsättning är i årstakt över åtta miljarder kronor och att utvecklingen av brutto- och rörelsemarginaler är positiv jämfört med föregående år.

”Våra marginaler blir allt bättre och vi har en sund orderstock../../..Vi är väl positionerade inför att marknaden återgår till att bli mer stabil”, säger Sonesson.

Fagerhult, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång2 1072 183-3,5%
Nettoomsättning2 1472 0455,0%
Rörelseresultat201,6186,58,1%
Rörelsemarginal9,4%9,1%
Resultat före skatt161,4175,1-7,8%
Nettoresultat119,4131,1-8,9%
Resultat per aktie, kronor0,680,74-8,1%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons