Finwire

Fagerhult minskar omsättning och rörelseresultat - vill dela ut 0,5 kronor per aktie

Uppdaterad 2021-02-23
Publicerad 2021-02-23

Belysningsbolaget Fagerhult redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade också. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Orderingången landade på 1 537 miljoner kronor (1 925,6), en minskning med 20,2 procent mot föregående år.

Omsättningen sjönk 20,1 procent till 1 700,6 miljoner kronor (2 129,3).

Rörelseresultatet blev 101,4 miljoner kronor (206,8), med en rörelsemarginal på 6,0 procent (9,7).

Resultatet före skatt var 74,3 miljoner kronor (175,5).

Resultatet efter skatt blev 485,1 miljoner kronor (126,2), en ökning med 284,4 procent mot föregående år. Den stora diskrepansen mot resultatet före skatt förklaras med redovisningen av en skatteintäkt om 410,8 miljoner kronor på grund av en ny italiensk skattelagstiftning.

Resultat per aktie hamnade på 2,75 kronor (0,71), vilket innebär en ökning med 287,3 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 0,5 kronor (0). Fjolårets utdelning blev inställd.

Den uppkopplade belysningslösningen Organic Response har erfarit en försäljningsökning om 79 procent, framgår det.

"Vi är i dag finansiellt starkare än för ett år sedan och vårt pågående arbete kommer att säkerställa att vi kommer ur pandemin ännu starkare. Sedan slutet av första kvartalet har vi minskat nettoskulden med över 1 miljard kronor och har levererat kostnadsbesparingar på över 16 procent", skriver koncernchefen Bodil Sonesson.

Gällande coronaviruset fortsätter bolaget att göra strategiska kostnadsgenomgångar, vilket ska gynna verksamheten under 2021 och framåt. Fabriker har fortsatt att haft 100 procent kapacitet, skriver även bolaget.

Fagerhult, MkrQ4-2020Q4-2019FörändringOrderingång1 5371 925,6-20,2%Nettoomsättning1 700,62 129,3-20,1%Rörelseresultat101,4206,8-51,0%Rörelsemarginal6,0%9,7%Resultat före skatt74,3175,5-57,7%Nettoresultat485,1126,2284,4%Resultat per aktie, kronor2,750,71287,3%Utdelning per aktie, kronor0,50

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser