Fabege ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering avser vd-kommentarer)

Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 762 miljoner kronor (707), en ökning med 7,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 554 miljoner kronor (506), en ökning med 9,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 381 miljoner kronor (346), en ökning med 10,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 3 495 miljoner kronor (1 094).

Resultatet efter skatt blev 2 782 miljoner kronor (863), en ökning med 222,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 8,69 kronor (2,64), vilket innebär en ökning med 229,2 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 179 kronor (171).

”Trots en turbulent omvärld med krig i Europa, stigande räntor och inflation stod sig den svenska fastighetsmarknaden stark. Transaktionsmarknaden under kvartalet var på rekordnivåer med affärer på över 50 miljarder kronor, främst inom segmenten samhällsfastigheter och bostäder”, skriver Fabeges vd Stefan Dahlbo i rapporten.

Dahlbo uppger vidare att aktiviteten på hyresmarknaden ökat samt att Fabeges värdeökning på identiska bestånd är främst hänförlig till fastigheterna i Stockholms innerstad.

”Aktiviteten på hyresmarknaden ökade successivt under hösten med fler visningar, förhandlingar och avslut. Vi upplever att Stockholmsmarknaden är stabil med god efterfrågan på kontorslokaler, i samtliga våra områden. Nyuthyrningar och omförhandlingar görs på bra hyresnivåer. Transaktioner på vår marknad har under hösten och vintern gjorts på nya rekordnivåer vilket återspeglats i lägre avkastningskrav och positiva värdeförändringar”, fortsätter Dahlbo.

Fabege, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter7627077,8%
Driftöverskott5545069,5%
Förvaltningsresultat38134610,1%
Resultat före skatt3 4951 094219,5%
Nettoresultat2 782863222,4%
Resultat per aktie, kronor8,692,64229,2%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor1791714,7%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons