Fabege ökade förvaltningsresultatet något

Publicerad

Fastighetsbolaget Fabege redovisar en mindre ökning av förvaltningsresultatet under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.

Hyresintäkterna uppgick till 855 miljoner kronor (717), en ökning med 19,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 648 miljoner kronor (539).

Förvaltningsresultatet uppgick till 351 miljoner kronor (347).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -1 715 miljoner kronor (1 020). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 117 miljoner kronor (657).

Resultatet före skatt var -1 246 miljoner kronor (2 023).

Resultatet efter skatt blev -952 miljoner kronor (1 595), och per aktie -3,03 kronor (5,01).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 161 kronor (183).

Fabege, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter85571719,2%
Driftnetto64853920,2%
Förvaltningsresultat3513471,2%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-1 7151 020
Värdeförändringar derivat, orealiserat117657-82,2%
Resultat före skatt-1 2462 023
Nettoresultat-9521 595
Resultat per aktie, kronor-3,035,01
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor161183-12,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons