Evli Global ökade 5,23 procent i juni – gynnades av Thor Industries, Atkore och Boise Cascade

Publicerad

Fonden Evli Global steg 5,23 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,13 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,90 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Hans-Kristian Sjöholm.

Fondens positiva relativavkastning under månaden berodde bland annat på aktieurvalet och övervikten inom industri samt aktieurvalen inom hälsovård. Den positiva effekten av en övervikt i sällanköpsvaror motverkades av ett ogynnsamt aktieurval i sektorn.

Gällande den geografiska exponeringen gynnades relativavkastningen av aktieurvalen i USA och genom en undervikt i amerikanska dollar.

På aktienivå gynnades fonden av innehaven Thor Industries, Atkore och Boise Cascade. Främsta negativa bidrag kom från DTS och General Mills, samt från att inte ha Tesla i portföljen.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Boise Cascade, Owens Coming och Broadcom med exponeringar om 2,48, 2,27 respektive 2,26.

Största sektor var informationsteknologi följt av industri och sällanköpsvaror med exponeringar om 26,17, 23,13 respektive 18,31 procent.

Gällande den geografiska fördelningen var exponeringen störst mot USA med 45,18 procent av allokerat kapital, följt av Frankrike och Japan med vikter om 14,08 respektive 11,60 procent.

Evli Global B SEK, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent5,23
Index MM, förändring i procent3,33
Fond i år, förändring i procent11,13
Index i år, förändring i procent12,90

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons