Evli Finland Småbolag ökade 0,13 procent i juni – köpt in Harvia till portföljen

Publicerad

Fonden Evli Finland Småbolag steg 0,13 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,35 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,10 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,24 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Janne Kujala.

Inledningsvis skriver förvaltaren att under juni fortsatte de globala aktiemarknaderna att utvecklas ojämnt, där de amerikanska aktieindexen återigen överträffade omvärlden.

I jämförelse var den finska aktiemarknaden, OMX Helsinki Cap index, i en klart nedåtgående trend med en avkastning på minus 0,7 procent i juni.

Gällande relativavkastningen gynnades man främst av undervikten i Kojamo, övervikten i Enento och SSAB. Fondens relativavkastning missgynnades av övervikten i Valmet och Detection Technology.

Den största förändringen i portföljen under månaden var att man återigen tog in Harvia till portföljen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Konecranes, Huhtamäki och Kempower med portföljvikter om 8,03, 7,41 respektive 5,59 procent.

Evli Finland Småbolag, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,13
Index MM, förändring i procent-0,35
Fond i år, förändring i procent10,10
Index i år, förändring i procent4,24

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons