Evli European High Yield ökade 0,37 procent i juni – deltog i emissioner från Assemblin och Foxway

Publicerad

Fonden Evli European High Yield steg 0,37 procent i juni, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 0,37 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,15 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,34 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Lundström.

Inledningsvis skriver förvaltaren att juni månad var tvådelad. I början steg marknaderna trots den försiktiga tonen från de stora centralbankerna. Den svalnande inflationen i USA gjorde att Fed pausade höjningarna och ECB som höjde med 25 punkter. Makroindikatorerna orsakade dock ett visst risk off-läge mot slutet av månaden.

Den makroekonomiska miljön är fortsatt osäker och marknaderna förväntar sig att räntecykeln närmar sig sitt slut under hösten. Olika tecken tyder på att den ekonomiska tillväxten saktar in.

Under månaden minskade spreadarna för high yield med 42 baspunkter.

Gällande relativavkastningen kom de främsta positiva bidragen från transportsektorn och det mest negativa bidraget från detaljhandeln.

Gällande portföljaktiviteten deltog man i emissioner från Assemblin och Foxway.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att bolagens intjäning har varit fortsatt motståndskraftig, men den senaste inflationsdatan och höga prisökningar upprätthåller pressen på centralbankerna, vilket också flyttar investerarnas fokus tillbaka till inflationen.

Förvaltaren tror att 2023 kommer att bli ett bra år för high yield eftersom avkastningsräntan på den totala marknaden är på sin högsta nivå sedan vintern 2012.

Fondens yield låg vid månadsskiftet på 8,16 procent och den modifierade durationen låg på 2,99 år.

De största emittenterna vid månadsskiftet var Deutsche Lufthansa, Altice France och Telecom Italia med portföljvikter om 2,13, 2,04 respektive 1,92 procent.

Evli European High Yield B, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,37
Index MM, förändring i procent0,37
Fond i år, förändring i procent4,15
Index i år, förändring i procent4,34

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons