Evli Europe ökade 7,39 procent i november – positiva bidrag från sällanköpsvaror och materialsektorn

Publicerad

Fonden Evli Europe B steg 7,39 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,88 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,91 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,37 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Hans-Kristian Sjöholm.

Fondens relativa avkastning gynnades på sektornivå av övervikten mot sällanköpsvaror och material samt undervikten mot hälsovård och konsumentvaror.

På den geografiska nivån gynnades man av aktieval i Storbritannien, Finland och Italien.

På aktienivå gynnades fonden av FLSmidth, Wärtsilä och Azimut. I den negativa vågskålen fanns Securitas och att man inte ägde varken ASML eller LVMH.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Andritz, Hexpol och Unilever med portföljvikter om 2,58, 2,47 respektive 2,39 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, material och sällanköpsvaror med exponeringar om 29,95, 19,62 respektive 16,20 procent.

Evli Europe B, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent7,39
Index MM, förändring i procent6,88
Fond i år, förändring i procent-15,91
Index i år, förändring i procent-6,37

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons