Evli Europe minskade 3,38 procent i juni – tyngt av urval inom IT och energi

Publicerad

Fonden Evli Europe minskade 3,38 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,98 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,87 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,05 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Hans-Kristian Sjöholm.

På sektornivå kom den negativa relativavkastningen framför allt från ogynnsamma aktieval inom IT, kommunikationstjänster och energi.

När det gäller aktieurvalet på geografisk nivå var urvalet svagast i Danmark, Frankrike och Norge.

Sett till enskilda aktier var Britvic och Betsson, samt avsaknaden av Airbus i portföljen, de största bidragsgivarna. Avsaknaden av ASML och Novo Nordisk i portföljen tyngde istället, vilket även innehavet i Sopra Steria Group gjorde.

De största innehaven i fondens portfölj var Betsson, Glanbia och Britvic med exponeringar om 2,94, 2,75 respektive 2,71 procent.

Evli Europe B, %juni, 2024
Fond MM, förändring i procent-3,38
Index MM, förändring i procent-0,98
Fond i år, förändring i procent4,87
Index i år, förändring i procent9,05

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons