Eurobattery Minerals rapporterar som förväntat inga intäkter

Publicerad

Prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals redovisar som som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet 2023.

Nettoomsättningen uppgick till noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet före och efter skatt var -8,5 miljoner kronor (-3,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,23 kronor (-0,23).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,0 miljoner kronor (2,6).

– Vi gör framsteg i tillståndsprocesserna för våra gruvprojekt för batterimineraler i Hautalampi i Finland och Corcel i Spanien. Den senaste tidens positiva utveckling avseende lagen om kritiska råvaror (Critical Raw Materials Act) är en mycket gynnsam utveckling för Eurobattery Minerals eftersom den fastställer en tidsram för tillståndsprocesserna, vilket gör investeringarna i europeiska gruvor mycket mer förutsägbara, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals i delårsrapporten.

Eurobattery Minerals, MkrQ3-2023Q3-2022Förändring
Nettoomsättning0,00
Rörelseresultat-3,0-2,9
Resultat före skatt-8,5-3,9
Nettoresultat-8,5-3,9
Resultat per aktie, kronor-0,23-0,23
Kassaflöde från löpande verksamhet2,02,6-23,1%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons