Espiria SDG Solutions ökade 0,3 procent i mars – förvaltarna väntar sig en dämpad efterfrågan för konsumentnära bolag

Publicerad

Fonden Espiria SDG Solutions A steg 0,3 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

”Fondutvecklingen under mars var svagt positiv trots kriget i Ukraina och dess påverkan på de finansiella marknaderna både direkt och indirekt samt en ränteuppgång mot bakgrund av en hög inflationstakt. Börsutvecklingen var negativ under månadens första hälft för att följas av en relativt stark återhämtning som gav högre kursnivåer på alla viktiga marknader. Samtidigt stärktes den svenska kronan vilket dämpade den positiva effekten på fondnivå beroende på utlandsexponering. Fortsatt har flöden styrt utvecklingen mer än fundamentala faktorer”, skriver förvaltarna.

Vidare skriver förvaltarna att börsutvecklingen trots högre räntor, problem med leveranser av viktiga komponenter, höga råvarupriser samt effekter av kriget varit relativt stabil. De uppger att det på aggregerad nivå råder ett visst lugn men att försämrade utsikter för enskilda bolag haft stor effekt oavsett orsak. Samtidigt har förväntningarna tydligt skiftat till det negativa i ett antal sektorer, där konsumentvaror är det tydligaste exemplet, menar förvaltarna. Med mindre köputrymme är det enligt förvaltarna rimligt att anta en dämpad efterfrågan för ett antal konsumentnära företag.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att aktieexponeringen i deras portföljer besitter en god balans av strukturella vinnare och företag som har en väl underbyggd värdering baserad på en normaliserad intjäning. De uppger även att de räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer med kort löptid i företag med goda kassaflöden.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Microsoft, Deere & Co och Boliden med portföljvikterna 5,0, 4,8 respektive 3,5 procent.

Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot industri, följt av hälsovård och teknologi.

Espiria SDG Solutions A, %mars, 2022Fond MM, förändring i procent0,3Index MM, förändring i procent1,0Fond i år, förändring i procent-6,4Index i år, förändring i procent-4,0

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons