Espiria SDG Solutions minskade 1,4 procent i februari – högst exponering mot industrisektorn

Publicerad

Fonden Espiria SDG Solutions A minskade 1,4 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,7 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Förvaltarna skriver inledningsvis att fondutvecklingen i februari fortsatt var svag, där kriget i Ukraina medförde en väsentligt negativ effekt på de finansiella marknaderna. Förutom att energipriserna steg gick även riskpremien på aktier upp, vilket förvaltarna menar satte press på börskurserna, allra främst i Europa och med bolag med exponering mot Ryssland.

”Mot bakgrund av omvärldshändelser har riskpremien för aktier stigit och särskilt i Europa. Även
om den reala ekonomin i allt väsentligt ser solid ut kommer de närmaste månaderna att färgas av kriget i Ukraina. Aktiemarknaden har ett stöd i värderingen efter den svaga utvecklingen men på kort sikt är det andra faktorer som bestämmer utvecklingen”, skriver förvaltarna.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Microsoft, Deere & Co och Smurfit Kappa med portföljvikterna 4,8, 4,2 respektive 3,5 procent.

Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot industri, följt av hälsovård och teknologi.

Espiria SDG Solutions A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,4Index MM, förändring i procent-1,5Fond i år, förändring i procent-6,7Index i år, förändring i procent-5,0

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons