Espiria Global minskade 0,6 procent i augusti – dämpade prognoser inför andra halvåret

Publicerad

Fonden Espiria Global A minskade 0,6 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Stefan Pari, Peter van Berlekom, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att den positiva börstrenden från juli initialt fortsatte under augusti för att sedan vända neråt. Detta då inflations-, konjunktur- och ränteoron återigen steg. Kopplat till nedgången på marknaden försvagades också den svenska kronan, framförallt gentemot den amerikanska dollarn men också mot euron.

”Förväntansbilden med avseende på konjunkturutvecklingen har tydligt försvagats under sensommaren. Höga energipriser och urholkad köpkraft för konsumenterna får ett genomslag även i företagens intjäning och dämpade prognoser för andra halvåret. Börserna har på kort sikt tagit till sig en svagare omvärldsutveckling och investerarförtroendet är på en mycket låg nivå. Sannolikt kommer den ’slagiga’ utvecklingen att fortsätta under hösten”, skriver förvaltarna.

Framöver tror förvaltarna också att utsikterna för flertalet branscher är ljusa på längre sikt och särskilt i bolag som utvecklar hållbara lösningar.

De främsta bidragsgivarna i fondens portfölj under månaden var Alteryx, Disney och PayPal. I den negativa vågskålen fanns samtidigt Sandvik, Salesforce och Bristol-Myers Squibb.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Microsoft, Qualcomm och Bristol-Myers Squibb med portföljvikter om 5,2, 3,4 respektive 3,3 procent.

Störst sektorexponering hade fonden mot teknologi följt av sjukvård och finans.

Espiria Global A, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,6
Index MM, förändring i procent0,4
Fond i år, förändring i procent-13,4
Index i år, förändring i procent-5,9

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons