Espiria 90 minskade 6,4 procent i september – ökar i Alleima och minskar i Arise

Fonden Espiria 90 A minskade 6,4 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 17,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 16,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att kapitalmarknaderna har under september prissatt ett dystert konjunkturscenario med högre ränta och sämre intjäning.

Förvaltarna skriver även att de är oklart när man kommer ur den negativa fasen men de ser att jämförelsetalen för inflationens årstakt kommer förbättras under 2023.

”Det finns all anledning att utifrån ett värderingsperspektiv bli mer optimistiskt givet att de geopolitiska spänningarna och kriget i Ukraina inte förvärras. Sammantaget framstår investeringar i risktillgångar som aktier och high­-yield obligationer som synnerligen attraktiva i ett medellångt perspektiv.” skriver förvaltarna.

Gällande portföljaktiviteten har man ökat i stålproduktsbolaget Alleima samtidigt som man minskat i vindkraftsutvecklaren Arise efter en god utveckling.

Vid månadsskiftet hade fonden en aktieexponering på 87,5 procent. 9,3 procent av portföljen var allokerad mot räntebärande värdepapper. Fonden hade en kassa på 2,4 procent.

Portföljens största innehav var vid tidpunkten Nordea, Microsoft och Sandvik med portföljvikter om 3,0, 3,0 respektive 2,8 procent.

Största sektorerna i fondens portfölj var teknologi, finans och industri.

Espiria 90 A, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,4
Index MM, förändring i procent-5,6
Fond i år, förändring i procent-17,6
Index i år, förändring i procent-16,2

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons