Espiria 60 ökade 2,7 procent i december – positiv utblick in i nya året trots ett antal riskfaktorer

Fonden Espiria 60 A steg 2,7 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,8 procent. Under 2021 har fonden avkastat 18,2 procent och är därmed bättre än index som har ökat 13,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att man gick in i 2021 med en optimistisk bild både gällande ränte- och aktiemarknaden. Denna bild både besannades och överträffades.

”Trots fortsatta partiella nedstängningar av länder mot bakgrund av Omikron variantens utbredning har börserna inte tagit till sig den uppskjutna återhämtningen på ett negativt sätt. Detta då influensan avtagit i styrka med lägre hospitalisering och dödlighet. Den reala ekonomin visar en inneboende styrka där hotet snarast kommer från alltför låga räntor givet inflationen. Den finansiella ekonomin har haft överseende med inflationsspöket och december månad, liksom året som helhet, slutade starkt på världens börser”, skriver förvaltarna.

Framöver är förvaltarna positivt inställda till marknadsutvecklingen, även om det finns ett antal orosmoln på himlen. Faktorer som stigande inflation, räntehöjningar, problem i leveranskedjor, pandemins utveckling, minskade penningpolitiska stimulanser, högt ställda förväntningar och krävande värderingar begränsar uppsidan enligt förvaltarna.

Vid utgången av månaden var största innehav Stadshypotek, Alphabet och Heimstaden med portföljvikter om 3,7, 2,9 respektive 2,8 procent.

Fonden hade vid månadsskiftet en allokering mot aktier på 61,0 procent samt en exponering mot räntebärande tillgångar på 35,7 procent.

Espiria 60 A, %december, 2021Fond MM, förändring i procent2,7Index MM, förändring i procent1,8Fond i år, förändring i procent18,2Index i år, förändring i procent13,7

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons