Ericssons justerade rörelseresultat något högre än väntat

Publicerad

Telekomleverantören Ericsson redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Justerat rörelseresultat var något högre än väntat

Omsättningen steg 3,0 procent till 64,4 miljarder kronor (62,5). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 64,0. Den organiska försäljningstillväxten var -9 procent (5).

Justerat bruttoresultat blev 24,7 miljarder kronor (26,3), med en justerad bruttomarginal på 38,4 procent (42,1).

Ebita-resultatet uppgick till 0,5 miljarder kronor (7,5), med en ebita-marginal på 0,8 procent (12,0).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 3,7 miljarder kronor (7,5), med en justerad ebita-marginal på 5,7 procent (12,0).

Rörelseresultatet blev -0,3 miljarder kronor (7,3).

Justerat rörelseresultat uppgick till 2,8 miljarder kronor (7,4), väntat var 2,4, med en justerad rörelsemarginal på 4,3 procent (11,8).

Resultatet efter skatt blev 0,6 miljarder kronor (4,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (1,35).

Ericsson, mdkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning64,464,00,6%62,53,0%
Organisk försäljningstillväxt, procent-95
Bruttoresultat, justerat24,726,3-6,1%
Bruttomarginal, justerad38,4%42,1%
EBITA0,57,5-93,3%
EBITA-marginal0,8%12,0%
EBITA, justerat3,77,5-50,7%
EBITA-marginal, justerat5,7%12,0%
Rörelseresultat-0,37,3
Rörelsemarginal11,7%
Rörelseresultat, justerat2,82,416,7%7,4-62,2%
Rörelsemarginal, justerad4,3%3,8%11,8%
Nettoresultat0,64,7-87,2%
Resultat per aktie, kronor-0,211,35

Konsensusdata från Bloomberg

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons