Finwire

Ericsson rapporterar bättre än väntat justerat rörelseresultat i Q1 (uppdatering)

Uppdaterad 2021-04-21
Publicerad 2021-04-21

(uppdatering avser mer information)

Telekomleverantören Ericsson redovisar för det första kvartalet en omsättning som blev i underkant med förväntningar medan det justerade rörelseresultatet slog prognosen.

Omsättningen uppgick till 49,8 miljarder kronor (49,8). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 52,8.

Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 10 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Fyra av bolagets fem marknadsområden kom att uppvisa en tvåsiffrig tillväxt.

Bruttovinsten blev 21,3 miljarder kronor (19,8) väntat 20,7, med en bruttovinstmarginal på 42,8 procent (39,8).

Rörelseresultatet blev 5,3 miljarder kronor (4,3). Rörelsemarginalen var 10,6 procent (8,6).

Justerat rörelseresultat utföll på 5,3 miljarder kronor (4,6), väntat var 5,0, med en justerad rörelsemarginal på 10,6 procent (9,2).

Det förbättrade rörelseresultatet är drivet av Networks som vägde upp för den negativa påverkan från lägre patent- och licensintäkter. Dessa uppgick till 0,8 miljarder kronor (2,3) under perioden.
Minskningen beror på kontrakt som löpt ut och lägre volymer från en licenstagare. Ericsson varnade i december om att licensintäkterna skulle bli markant lägre en tid framöver.

Resultatet efter skatt blev 3,2 miljarder kronor (2,3), och per aktie 0,96 kronor (0,65).

Networks prestation under kvartalet var en försäljningsökning på 15 procent, justerat för jämförbara enheter och valutaeffekter.

”Denna tillväxt avspeglar fortsatt hög aktivitet inom alla marknadsområden förutom Mellanöstern och Afrika. Vi fortsatte att vinna marknadsandelar under kvartalet och såg stark orderingång. Bruttomarginalen förbättrades under kvartalet till 46,0 procent (44,6). Med proaktiva och kontinuerliga åtgärder för en robust leveranskedja har vi hittills kunnat hantera den globala bristen på halvledare utan att kundleveranserna har påverkats", säger vd Börje Ekholm i rapporten.

Networks rörelsemarginal exkluderat för omstruktureringskostnader ökade till 19,9 procent (16,8).
Ericsson, mdkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020FörändringNettoomsättning49,852,8-5,7%49,80,0%Bruttoresultat21,320,72,9%19,87,6%Bruttoresultatmarginal42,8%39,2%39,8%Rörelseresultat5,34,323,3%Rörelsemarginal10,6%8,6%Rörelseresultat, justerat5,35,06,0%4,615,2%Rörelsemarginal, justerad10,6%9,5%9,2%Nettoresultat3,22,339,1%Resultat per aktie, kronor0,960,6547,7%Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Platsannonser

Logga in