Finwire

EQT ökar intäkter och rörelseresultat under första halvåret

Uppdaterad 2021-07-22
Publicerad 2021-07-22

Riskkapitalbolaget EQT redovisar ökande intäkter och resultat under första halvåret 2021 jämfört med motsvarande period i fjol.

Intäkterna steg 168,6 procent till 709 miljoner euro (264).

Ebitda-resultat blev 437 miljoner euro (79), med en ebitda-marginal på 61,6 procent (29,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 492 miljoner euro (80), med en justerad ebitda-marginal på 69,4 procent (30,3).

Rörelseresultatet blev 403 miljoner euro (62), med en rörelsemarginal på 56,8 procent (23,5).

Resultatet före skatt var 397 miljoner euro (68).

Resultatet efter skatt blev 361 miljoner euro (59), en ökning med 512 procent mot föregående år.
Resultat per aktie hamnade på 0,372 euro (0,05), vilket innebär en ökning med 644 procent mot föregående år.

Förvaltade tillgångar ökade till 71,3 miljarder euro (36,5 miljarder) per den 30 juni, främst drivet av sammanslagningen med Exeter samt av EQT IX och EQT Infrastructure V.

Totala investeringar av EQT-fonderna uppgick till 7,7 miljarder euro (1,9). Totala bruttoavyttringar ökade till 9,9 miljarder euro (0,2).

- EQT levererade ett sunt resultat under de första sex månaderna av 2021 och gjorde framsteg inom viktiga strategiska områden, allt i linje med vår tematiska och syftesdrivna filosofi. Vi stärkte EQT:s marknadsposition och våra insatser kring positiv samhällspåverkan. Sammanslagningen med Exeter Property Group slutfördes vilket därmed positionerar EQT bland de största value-add fastighetsinvesterarna i världen. Vidare fortsatte vi att bredda utbudet av investeringsstrategier, både inom Private Capital och Real Assets, och introducerade strategier med längre investeringshorisont för att, tillsammans med värdedrivna investerare, möjliggöra positiv samhällspåverkan i större skala. EQT erbjuder aktiva ägarstrategier för att stödja bolag i alla delar av deras livscykler, kommenterar vd Christian Sinding i delårsrapporten.

- När det gäller transaktionsaktiviteten fortsatte EQT att utnyttja gynnsamma marknadsförhållanden, sin tematiska investeringsstrategi och starka investeringskapacitet. Som ett resultat av detta ökade vi investeringsaktiviteten, men noterade en ännu högre ökning av avyttringar. Vårt kapitalanskaffningsarbete utvecklades också väl.

- EQT är det första private equity-bolaget i världen som emitterat en hållbarhetslänkad obligation. Obligationen ökar vår ekonomiska flexibilitet och är också ytterligare ett exempel på hur EQT integrerar hållbarhet på flera sätt i verksamheten, fortsätter Christian Sinding.

EQT, MEURH1-2021H1-2020FörändringNettoomsättning709264168,6%EBITDA43779453,2%EBITDA-marginal61,6%29,9%EBITDA, justerat49280515,0%EBITDA-marginal, justerad69,4%30,3%Rörelseresultat40362550,0%Rörelsemarginal56,8%23,5%Resultat före skatt39768483,8%Nettoresultat36159511,9%Resultat per aktie, EUR0,3720,05644,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in