EQT har ökat förvaltat kapital 5 procent i år

Riskkapitalbolaget EQT har ökat sitt förvaltat kapital med 5 procent hittills i år till totalt 77,2 miljarder euro.

”Årets första tre månader karaktäriserades också av en aktiv kapitalanskaffning, fortsatt
investerings- och avyttringsverksamhet samt stabila fondvärderingar”, uppger vd Christian Sinding.

Under perioden har EQT Infrastructure III, EQT VII och EQT VIII fortsatt att utvecklas ”över plan. EQT Infrastructure II, EQT Infrastructure IV, EQT Infrastructure V och EQT IX fortsatte ”enligt plan”.

Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT Growth, EQT Future och flera fonder inom affärsområdet EQT Exeter, inklusive EQT Exeter US Industrial Core-Plus IV. Kapitalanskaffning initierades också för EQT X, EQT Ventures III, EQT Active Core Infrastructure och EQT Exeter US Industrial Value VI.

”Tyvärr kastar Rysslands invasion av Ukraina och de mänskliga tragedier som utspelar sig en mörk skugga över kvartalet. Även fast våra portföljbolag hade mycket begränsad verksamhet i regionen stödjer EQT de portföljbolag och människor som drabbas och vi har uppmanat alla
portföljbolag att avveckla eventuella verksamheter i Ryssland”, uppger Christian Sinding i en kommentar.

Han fortsätter.

”Trots den ökade marknadsvolatiliteten och de geopolitiska oroligheterna har transaktionsaktiviteten fortsatt både på investerings- och avyttringsfronten. Exekveringen har varit något långsammare det senaste kvartalet, men vi ser en fortsatt stark pipeline med tematiska investeringsmöjligheter.”

EQT-chefen pekar på att de globala utmaningarna och osäkerheten fortsätter.

”Våra aktiva ägarstrategier är dock utformade för att sträcka sig bortom marknadscyklerna och stödja bolag som kan ha en positiv påverkan och accelerera långsiktiga sekulära trender”, skriver han.

EQT lyfter också fram sammanslagningen med Baring Private Equity Asia, en affär som man menar skapar en utökad plattform i Asien. Transaktionen förväntas fullföljas under det fjärde kvartalet i år.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons