Epiroc flyttar produktion av borriggar från Japan till Kina

Gruv- och bergbrytningsteknikbolaget Epiroc kommer flytta sin produktion och utveckling av borriggar för bygg och anläggning ovan jord från Japan till Kina. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tillverkningsenheten i Yokohama i Japan has sålts och kommer att stängas.

”I Nanjing kommer tillverkningen att få stordriftsfördelar för produktion, inköp, och logistik, vilket kommer att öka effektiviteten. Tillverkningsenheten i Yokohama, med cirka 50 anställda, kommer att stängas senast i mitten av 2023”, skriver Epiroc i sitt pressmeddelande.

Nettoeffekten på rörelseresultatet från fastighetsförsäljningen samt omstruktureringskostnaden kommer enligt Epiroc att bli positiv med cirka 250 miljoner kronor och redovisas i andra kvartalet 2022.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons